Hệ thống tiến hành nâng cấp server sẽ tiến hành bảo trì tới 20h ngày 06/4/2014